Pravidlá NZŠL jar 2017

Pravidlá NZŠL jar 2017

Novozámocká šípkarská liga

 (NZŠL – jar 2017)

NZŠL – jar 2017 bude prebiehať od 17. januára 2017 do 30. mája 2017. Bude mať 20 kôl. Po každom kole bude aktualizovaná tabuľka podľa odohratých zápasov a po odohratí 20. kola bude liga vyhodnotená. Hracím dňom je vždy utorok so začiatkom od 18:00 hod. podľa uvedeného dátumového rozpisu:

 1. kolo: 17.01.2017
 2. kolo: 24.01.2017
 3. kolo: 31.01.2017
 4. kolo: 07.02.2017 (double round)
 5. kolo: 14.02.2017
 6. kolo: 21.02.2017
 7. kolo: 28.02.2017
 8. kolo: 07.03.2017 (pairs)
 9. kolo: 14.03.2017
 10. kolo: 21.03.2017
 11. kolo: 28.03.2017
 12. kolo: 04.04.2017 (double round)
 13. kolo: 11.04.2017
 14. kolo: 18.04.2017
 15. kolo: 25.04.2017
 16. kolo: 02.05.2017 (pairs)
 17. kolo: 09.05.2017
 18. kolo: 16.05.2017
 19. kolo: 23.05.2017
 20. kolo: 30.05.2017

 

 Od 17:30 do 17:50 prebieha registrácia na aktuálne kolo a úhrada štartovného. Medzi 17:50 a 18:00 prebehne žrebovanie do skupín. Začiatok zápasov je o 18:00. Ak hráč nemôže včas prísť na registráciu, nahlási svoju účasť telefonicky inému hráčovi prítomnému na registrácii. Dostaviť sa musí najneskôr do 18:30. Ak sa nedostaví do tohto času bez opodstatneného dôvodu, bude zo skupiny vyškrtnutý.

 

Štartovné

 Štartovné na jednotlivé kolá v sezóne NZŠL – jar 2017:

 1. A) Vstupné 2€ je povinné pre každého hráča od 18 rokov (ženy 1€).
 2. B) Juniori (hráči do 18 rokov) majú vstupné zadarmo.
 3. C) Vyzbierané peniaze sa použijú na údržbu terčov a na vecné ceny pre umiestnených v „NZŠL – jar 2017“.

 Systém rozdelenia do skupín

 Podľa počtu účastníkov prebehne rozdelenie do skupín a v skupinách sa bude hrať nasledovným systémom:

1 – 7 hráčov: 1 skupina best of 3 legs (2 víťazné legy) – postupujú všetci

8 hráčov: 2 skupiny best of 5 legs (3 víťazné legy) – postupujú všetci

9 – 12 hráčov: 2 skupiny best of 3 legs (2 víťazné legy) – postupujú najlepší štyria z každej skupiny

13 – 18 hráčov: 4 skupiny best of 5 legs (3 víťazné legy) – postupujú najlepší dvaja z každej skupiny

19 – 24 hráčov: 4 skupiny best of 3 legs (2 víťazné legy) – postupujú najlepší štyria z každej skupiny

25 a viac hráčov: 6 skupín best of 3 legs (2 viťazné legy) – postupujú najlepší dvaja z každej skupiny a 4 najlepší z tretích miest, tak že sa stretne A3,C3,E3 a B3,D3,F3 v 701DO na jeden leg pričom prvý dvaja čo zatvoria postupujú do pavúka s oboch trojíc

 

Pri žrebovaní do skupín budú nasadení prví dvaja, štyria alebo ôsmi hráči podľa pomeru získaných bodov voči účastiam v NZŠL – jar 2017, ostatní budú žrebovaní do skupín náhodne. Do prvého kola (17.01.2017) sa nasadzuje podľa konečného poradia v NZŠL – jeseň 2016. Systém nasadzovania do skupín:

2 skupiny A-B nasadení 1-2

4 skupiny A-B-C-D nasadení 1-4-3-2

6 skupín A-B-C-D-E-F nasadení 1-2-3-4-5-6

 

 

Skupiny a pavúk

 

V skupine sa hrá systémom 501DO „každý s každým“, podľa poradia uvedeného v skupinových hárkoch. Na dodržanie poradia dohliada nasadený hráč v skupine a v mimoriadnych prípadoch (napr. neskorší príchod hráča) určí iné poradie. Každý hráč hodí jednu šípku smerom na stred. Platí, kto je bližšie ku stredu, začína prvý leg. Zápas rozhoduje (píše) hráč, ktorý je uvedený na skupinových hárkoch, a ak nie je uvedený, tak jeden hráč zo skončeného zápasu podľa dohody. Hráč, ktorý opakovane odmietne rozhodovať (počítať na tabuli) a nezabezpečí za seba náhradu, bude vylúčený z aktuálneho kola a jeho zápasy (aj tie, ktoré už odohral) budú kontumované.

Pre postup zo skupiny a pre poradie v skupine bude rozhodovať:

 1. Počet vyhratých zápasov
 2. V prípade rovnosti bodov za vyhraté zápasy o poradí rozhoduje vyšší rozdiel legov zo všetkých zápasov
 3. V prípade rovnosti bodov aj rozdielu legov o poradí rozhoduje vzájomný zápas
 4. V prípade viacerých hráčov s rovnakými bodmi a s rovnakým rozdielom legov bude medzi dotknutými hráčmi odohraný 1 leg 701 DO s hodom na stred pred zahájením hry. Poradie sa určí podľa toho, v akom poradí hráči ukončili hru. (Prvý bude ten hráč, ktorý ako prvý zatvoril, druhý ten čo zatvoril ako druhý v poradí, …)

 

Pokiaľ si hráč na turnaji vybojuje postup do playoff, bude napísaný do KO pavúka aj v prípade, že odíde a zápas skrečuje. Nedopĺňa sa ďalší hráč zo skupiny!!! Hráčovi, ktorý v skupine skrečuje zápasy a odstúpi z turnaja, alebo je vylúčený (pre nešportové správanie), sa anulujú aj už odohraté zápasy. Štartovné pri takomto odchode hráča sa nevracia.

 

V pavúku sa hrá v osemfinále a vo štvrťfinále best of 5 legs, v semifinále a finále best of 7 legs. Zápas rozhoduje (píše) hráč, ktorý sa umiestnil v skupine na nepostupovom mieste a potom porazený hráč zo skončeného zápasu. V prípade, že hráč nemôže z akýchkoľvek príčin rozhodovať (písať) zápas, zabezpečí rozhodcu (zapisovateľa). Hráč, ktorý opakovane odmietne rozhodovať (počítať na tabuli) a nezabezpečí za seba náhradu, bude vylúčený z aktuálneho kola a do tabuľky sa mu zapíše 0 bodov (skóre a zápasy zo skupiny sa neanulujú).

 

Double round

 V sezóne sa uskutočnia dve double kolá a to 4. kolo (07.02.2017) a 12. kolo
(04.04.2017), v ktorých sa bude hrať 501 DI DO (vstup do hry a ukončenie hry doublom). Body získané v týchto dvoch kolách sa zapisujú do tabuľky dvojnásobne. Pravidlá a systém hry sa okrem dvojnásobného bodovania inak nemení.

 

 

 Pairs

 

V sezóne sa uskutoční dve kolá párov a to 8. kolo (07.03.2017) a 16. kolo (02.05.2017). Bodovanie bude ako v turnaji jednotlivcov s tým rozdielom, že bonusové body budú udeľované obom hráčom. Bude sa hrať 501 DO v skupine best of 7 legs. Finále best of 11 legs. Pre vytvorenie páru platí pravidlo, že nemôžu hrať spolu hráči z TOP 8 k danému dňu.

 

Bodovanie

 

Pri rovnosti bodov v celkovej tabuľke rozhoduje:

 1. väčší rozdiel skóre zo zápasov
 2. väčší rozdiel skóre z legov
 3. nižší počet účastí

Ak sa nerozhodne ani po tomto, tak nasleduje „devina“.

 

 

Bodovanie v turnaji:

Počet hráčov

Poradie

1-18 Počet hráčov

Poradie

19-X
1. miesto 40 bodov 1. miesto 50 bodov
2. miesto 30 bodov 2. miesto 40 bodov
3.-4. miesto 20 bodov 3.-4. miesto 30 bodov
5.-8. miesto 10 bodov 5.-8. miesto 20 bodov
9.-19. miesto 2 body 9.-16. miesto 10 bodov
  17.-X. miesto 2 body

 

Bonusové body:

Každá hodená 180ka (3xT20), 171ka (3xT19): 2 body

Zatvorenie legu 100+: 2 body

Zatvorenie legu do 18. šípky (vrátane): 2 body

Zatvorenie legu do 15. šípky (vrátane): 4 body

Zatvorenie legu do 12. šípky (vrátane): 6 bodov

Zatvorenie legu 9. šípkou: 200 bodov

Zatvorenie legu BULLom: 1 bod

Vyhratý zápas v skupine: 2 body

Poznámka: Bonusové body sa udeľujú počas celého turnaja!

 Vyhodnotenie sezóny a odmeny

 A) Odmenení budú hráči na prvých troch miestach v tabuľke na konci sezóny.

 1. B) Odmenený bude aj hráč s najvyšším finišom v súťaži a hráči, ktorí budú mať odchodenú plnú účasť 20 kôl.
 2. C) Odmeny v turnaji TOP 10 budú oznámené pred samotným turnajom.
 3. D) Všetky odmeny sa budú odovzdávať v sobotu 06.06.2017.

 

Turnaj TOP 10

 Po skončení NZŠL – jar 2017 sa bude hrať turnaj TOP 10, ktorého sa zúčastní 10 najvyššie umiestnených hráčov v NZŠL – jar 2017, ak splnia podmienku minimálne 10 účastí v NZŠL – jar 2017. Hrať sa bude 501 DO, hráči budú rozdelení do 2 skupín po 5 hráčov. Prvé štyri miesta v skupine budú presne určené, piate miesto bude losované:

Skupina A: 1., 4., 5.,8., los 9‐10. miesto po základnej časti

Skupina B: 2., 3., 6.,7., los 9‐10. miesto po základnej časti

O poradí v skupinách sa rozhoduje tak ako počas ligy.

Zo skupín postúpia prví štyria hráči a nasledovať bude jednostranný 8 miestny KO pavúk: (1.zápas A1‐B4, 2.zápasA3‐B2, 3.zápas A2‐B3, 4.zápas A4‐B1)

V skupinách a vo štvrťfinále sa bude hrať best of 5 legs, semifinále a finále – first to 2 sets best of 5 legs. Vo vyraďovacej časti musí byť v rozhodujúcom sete rozdiel 2 legov (3:1, 4:2, 5:3 alebo 6:4). Za stavu 5:5 sa hádže jedna šípka na stred a hrá sa rozhodujúci leg.

Ak sa nedostaví hráč z prvých 10 pozícií, bude nahradená jeho pozícia náhradníkom v poradí.

Turnaj TOP 10 sa bude hrať v sobotu 03.06.2017 o 15:00 hod. Prezentácia je od 14:00 hod. V turnaji TOP 10 je odporúčaný dresscode.

Turnaj nepostupujúcich „Best of the Rest“

Po skončení NZŠL – jar 2017 sa bude pred turnajom TOP 10 hrať „Turnaj nepostupujúcich“, ktorého sa môžu zúčastniť hráči mimo TOP 10 v NZŠL – jar 2017, ktorí majú aspoň 5 účastí na NZŠL – jar 2017.  Začiatok bude v sobotu 03.06.2017 o 11:00 hod. Systém hrania bude určený podľa počtu zúčastnených.

 

Disciplinárne ustanovenia

Počas konania súťaže je zakázané fajčiť v hracích priestoroch (miestnosť s terčami). Ak hráč ani po opakovanom vyzvaní nenastúpi bez ospravedlnenia do 3 minút od vyhlásenia zápasu, bude pre hráča tento zápas skontumovaný. Zápas vyhlasuje vedúci skupiny (najvyššie nasadený). V rámci fair‐play hráči neoslovujú a nerušia hráčov, ktorí hrajú zápas. Dohliada na to rozhodca zápasu. Nešportové správanie nahlasuje rozhodca alebo hráč vedúcemu skupiny. O postihoch za nešportové správanie na základe podnetu rozhoduje disciplinárna komisia. V prípade otázok prosím kontaktovať komisiu: Andrej Jung 0905503312, František Martinček 0904441683, Vladimír Polák 0908419148.

 

 

 

Zmena pravidiel vyhradená.

Comments are closed.