26. mája 2020

Charitatívny vianočný turnaj dvojic

V sobotu 15. decembra sa v priestoroch reštaurácie Panoráma uskutočnil charitatívny turnaj dvojíc z ktorého víťažok bol určený na pomoc Miškovi.

Turnaja sa zúčastnilo 28 dvojíc a aj vďaka ním všetkým, ako aj za pomoci pána primátora Otokara Kleina, ale aj tých, ktorí prišli iba povzbudzovať, sa podarilo vyzbierať pre Miška 1000 €.

Základnú časť turnaja sme odohrali v štyroch sedemčlenných skupinách a z každej postupovali štyri najlepšie dvojice do pavúka. Víťazom sa nakoniec stala dvojica z Györu Mészáross a Raszler, ktorá vo finále vyhrala nad Polákom s Vindišom.

Na záver by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na tom, aby sa takýto turnaj uskutočnil.

Prajeme všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov 🎄 a veľa 🎯 úspechov v roku 2019 🎉