14. novembra 2019

Miško

Miško sa narodil s ojedinelým zdravotným postihnutím (1 z 3000 narodených detí), ktoré sa nazýva Arthrogryposis Multiplex Congenita, v skratke Artrogrypóza. Ide o mnohopočetné kĺbne kontraktúry.

Toto postihnutie má rôzne formy. U Miška sú najviac postihnuté nôžky. Po narodení mal vysokú luxáciu bedrového kĺbu, extenčné postavenie oboch kolienok a taktiež deformity chodidiel a členkov. Pohybovo má obmedzené aj zápästia, plecia a prsty na rukách.

Miško už absolvoval vo svojich piatich rokoch štyri náročné operácie v Českej republike. Po každej operácii sú samozrejme potrebné intenzívne rehabilitácie, ktoré absolvujeme v ADELI Medical Center v Piešťanoch. Liečba v tomto súkromnom centre, žiaľ, nie je hradená zdravotnou poisťovňou. Každý rehabilitačný pobyt je finančne veľmi náročný.

Samozrejme s Miškovým postihnutím sú spojené zvýšené náklady na kúpu rôznych ortopedických a rehabilitačných pomôcok, ktoré taktiež nie všetky prepláca zdravotná poisťovňa. Za finančnou náročnosťou liečby v ADELI stojí celý tím odborníkov, ktorí sa intenzívne niekoľko hodín denne Miškovi individuálne s ohľadom na jeho zdravotný stav venujú. A úspechy sa postupne dostavujú, takže určite má zmysel v tejto liečbe pokračovať.

Z vyššie uvedených dôvodov sme veľmi vďačný za každú finančnú výpomoc.

Napriek svojim obmedzeniam je Miško múdry a veselý chlapček ,plný detskej nezbednosti, radosti a smiechu.