Pravidlá – Jeseň 2018

Pravidlá – Jeseň 2018

Novozámocká šípkarská liga jeseň 2018  

(NZŠL – jeseň 2018)

NZŠL – jeseň 2018 bude prebiehať od 4. septembra 2018 do 29. januára 2019. Bude mať 20 kôl. Po každom kole bude aktualizovaná tabuľka podľa odohratých zápasov a po odohratí 20. kola bude liga vyhodnotená. Hracím dňom je vždy utorok so začiatkom od 18:00 hod. podľa uvedeného dátumového rozpisu:

1.kolo: 04.09.2018

2.kolo: 11.09.2018

3.kolo: 18.09.2018

4.kolo: 25.09.2018

5.kolo: 02.10.2018 Double kolo

6.kolo: 09.10.2018

7.kolo: 16.10.2018

8.kolo: 23.10.2018

9.kolo: 29.10.2018 (pondelok)

10.kolo: 06.11.2018 Double kolo

11.kolo: 13.11.2018

12.kolo: 20.11.2018

13.kolo: 27.11.2018

14.kolo: 04.12.2018

15.kolo: 11.12.2018 Double kolo

Charitatívny turnaj: 15.12.2018

16.kolo: 18.12.2018

17.kolo: 08.01.2019

18.kolo: 15.01.2019

19.kolo: 22.01.2019

20.kolo: 29.01.2019

Záverečné turnaje: 02.02.2019

Od 17:30 do 17:50 prebieha registrácia na aktuálne kolo a úhrada štartovného. Medzi 17:50 a 18:00 prebehne žrebovanie do skupín. Začiatok zápasov je o 18:00. Ak hráč nemôže včas prísť na registráciu, nahlási svoju účasť telefonicky na telefónnom číslo 0917 841 649 alebo inému hráčovi prítomnému na registrácii. Dostaviť sa musí najneskôr do 18:30. Ak sa nedostaví do tohto času bez opodstatneného dôvodu, bude zo skupiny vyškrtnutý. 

 

Štartovné

 Štartovné na jednotlivé kolá v sezóne NZŠL – jeseň 2018:

 1. Vstupné 3€ je povinné pre každého hráča od 18 rokov (ženy 1€).
 2. Hráči s plnou účasťou na NZŠL jar 2018 majú vstupné 2€.
 3. Juniori (hráči do 18 rokov) a hráči s prvou účasťou na NZŠL majú vstupné zadarmo.
 4. Vyzbierané peniaze sa použijú na údržbu terčov a na vecné ceny pre umiestnených v „NZŠL – jeseň 2018“.

 

Systém rozdelenia do skupín

 Podľa počtu účastníkov prebehne rozdelenie do skupín a v skupinách sa bude hrať nasledovným systémom:

1 – 7 hráčov: 1 skupina best of 3 legs (2 víťazné legy) – postupujú všetci

8 hráčov: 2 skupiny best of 5 legs (3 víťazné legy) – postupujú všetci

9 – 16 hráčov: 2 skupiny best of 3 legs (2 víťazné legy) – postupujú najlepší štyria z každej skupiny

17 – 19 hráčov: 4 skupiny best of 5 legs (3 víťazné legy) – postupujú najlepší dvaja z každej skupiny

20 – 28 hráčov: 4 skupiny best of 3 legs (2 víťazné legy) – postupujú najlepší štyria z každej skupiny

29 – 48 hráčov: 6 skupín best of 3 legs (2 víťazné legy) – postupujú najlepší dvaja z každej skupiny a štyria najlepší z tretích miest, tak že sa stretne A3,C3,E3 a B3,D3,F3 v 701DO (bonusy sa nerátajú) na jeden leg, pričom z oboch trojíc prví dvaja čo zatvoria postupujú do pavúka

49 a viac hráčov: 8 skupín best of 3 legs (2 viťazné legy) – postupujú najlepší dvaja z každej skupiny

 

Pri žrebovaní do skupín budú nasadení prví dvaja, štyria, šiesti alebo ôsmi hráči podľa poradia v tabuľke NZŠL – jeseň 2018, ostatní budú žrebovaní do skupín náhodne. Do prvého kola (04.09.2018) sa nasadzuje podľa konečného poradia v NZŠL – jar 2018. Systém nasadzovania do skupín:

2 skupiny A-B nasadení 1-2

4 skupiny A-B-C-D nasadení 1-4-3-2

6 skupín A-B-C-D-E-F nasadení 1-2-3-4-5-6

8 skupín A-B-C-D-E-F-G-H nasadení 1-8-5-4-3-6-7-2

 

Skupiny a pavúk

V skupine sa hrá systémom „každý s každým“, podľa poradia uvedeného v skupinových hárkoch. Na dodržanie poradia dohliada nasadený hráč v skupine a v mimoriadnych prípadoch (napr. neskorší príchod hráča) určí iné poradie. Každý hráč hodí pred začiatkom zápasu jednu šípku smerom na stred. Platí, kto je bližšie ku stredu, začína prvý leg. Zápas rozhoduje (píše) hráč, ktorý je uvedený na skupinových hárkoch a pri jeho neprítomnosti určí rozhodcu nasadený hráč alebo niekto z vedenia NZŠL. Ak sa hrá skupina na viac terčoch, tak rozhoduje jeden hráč zo skončeného zápasu alebo podľa dohody hráčov.

Pre postup zo skupiny a pre poradie v skupine bude rozhodovať:

 1. Počet vyhratých zápasov
 2. V prípade rovnosti bodov za vyhraté zápasy o poradí rozhoduje vyšší rozdiel legov zo všetkých zápasov
 3. V prípade rovnosti bodov aj rozdielu legov o poradí rozhoduje vzájomný zápas
 4. V prípade viacerých hráčov s rovnakými bodmi a s rovnakým rozdielom legov, ak nerozhodne vzájomný zápas, bude medzi dotknutými hráčmi odohraný 1 leg 701 DO s hodom na stred pred zahájením hry. Poradie sa určí podľa toho, v akom poradí hráči ukončili hru. (Prvý bude ten hráč, ktorý ako prvý zatvoril, druhý ten čo zatvoril ako druhý v poradí, …)

Hráčovi, ktorý v skupine skrečuje zápasy a odstúpi z turnaja, alebo je vylúčený (pre nešportové správanie a podobne), sa anulujú aj už odohraté zápasy v skupine. Štartovné pri takomto odchode hráča sa nevracia. Pokiaľ si hráč na turnaji vybojuje postup do play-off, bude napísaný do KO pavúka aj v prípade, že po odohratí všetkých svojich zápasov v skupine odíde a zápas v pavúku neodohrá. Nedopĺňa sa ďalší hráč zo skupiny!!! Bonusové body hodené hráčmi v už odohratých zápasoch proti odstupujúcemu alebo vylúčenému hráčovi sa neanulujú.

V pavúku sa hrá v osemfinále a vo štvrťfinále best of 5 legs, v semifinále a finále best of 7 legs. Zápasy prvého kola v pavúku rozhoduje (píše) hráč, ktorý sa umiestnil v skupine na prvom nepostupovom mieste (čiže ak postupujú dvaja zo skupiny, je to hráč ktorý sa umiestnil na treťom mieste, ak traja postupujú, je to štvrtý v skupine atď…) a potom porazený hráč zo skončeného zápasu. V prípade, že hráč nemôže z akýchkoľvek príčin rozhodovať (písať) zápas, zabezpečí za seba náhradného rozhodcu (zapisovateľa) a informuje o tom minimálne jedného člena z vedenia NZŠL.

 

Double kolo

V sezóne sa uskutočnia tri double kolá a to 5. kolo (02.10.2018), 10. kolo (06.11.2018) a 15. kolo (11.12.2018), v ktorých sa bude hrať 501 DI DO (vstup do hry a ukončenie hry doublom). Bonusové body získané v týchto troch kolách sa zapisujú do tabuľky dvojnásobne. Pravidlá a systém hry sa okrem dvojnásobného bodovania bonusov inak nemení.

 

Charitatívny turnaj

Počas vianočných sviatkov sa 15.12.2018 uskutoční charitatívny turnaj, ktorý sa nebude započítavať do celkového poradia NZŠL. Viac informácií o turnaji tu.

 

Bodovanie

Bonusové body:

Každá hodená 180ka (3xT20), 171ka (3xT19): 2 body

Zatvorenie legu 100+: 2 body

Zatvorenie legu do 18. šípky (vrátane): 2 body

Zatvorenie legu do 15. šípky (vrátane): 4 body

Zatvorenie legu do 12. šípky (vrátane): 6 bodov

Zatvorenie legu 9. šípkou: 200 bodov

Zatvorenie legu BULLom: 1 bod

Vyhratý zápas v skupine: 2 body

Poznámka: Bonusové body sa udeľujú počas celého turnaja okrem 701DO a Funny kola!

 

Bodovanie v turnaji:

Počet hráčov

Poradie

1-20 Počet hráčov

Poradie

21-X
1. miesto 40 bodov 1. miesto 50 bodov
2. miesto 30 bodov 2. miesto 40 bodov
3.- 4. miesto 20 bodov 3.- 4. miesto 30 bodov
5.- 8. miesto 10 bodov 5.- 8. miesto 20 bodov
9.- 20. miesto 2 body 9.- 16. miesto 10 bodov
  17.-X. miesto 2 body

 

Pri rovnosti bodov v celkovej tabuľke rozhoduje:

 1. väčší rozdiel skóre zo zápasov
 2. väčší rozdiel skóre z legov
 3. nižší počet účastí
 4. jeden leg 701 DO.

Funny kolo

V sezóne sa neuskutočnia Funny kolá. Toto kolo by bolo čo sa týka nasadenia, rozlosovania, postupu zo skupiny ako každé, s rozdielom, že sa nebude hrať klasická 501DO, ale bude sa hrať jedna zo 6-ich vylosovaných hier. Pred každým zápasom v skupine, ako aj vo vyraďovacej časti, rozhodca hodí kockou a číslo ktoré padne určí hru, ktorá sa bude v tom konkrétnom zápase hrať. Bonusové body sa v tomto kole, okrem vyhratých zápasov v skupine, neudeľujú. Pravidlá a systém jednotlivých hier:

 1. CHICAGO (na 2 víťazné legy)

Hrá sa na 13 kôl.

 1. kolo: ľubovoľné číslo – hráč sa snaží hodiť čo najviac. Dosiahnuté body sa mu počítajú ako základ pre ďalšie kolá.
 2. kolo: sektor 20 – zasiahnuté bodové hodnoty zo sektora 20 (single, double aj triple) sa pripočítajú k základu. Ak hráč netrafí sektor 20, základ sa mu delí dvoma (pri nepárnom počte sa k základu pripočíta 1 aby bolo číslo deliteľné dvoma).
 3. kolo: sektor 19 – rovnaký princíp.
 4. kolo: triple – všetky trafené trojnásobky sa hráčovi pripočítajú k základu. Ak netrafí ani jeden, delí dvoma.
 5. kolo: sektor 18 – rovnaký princíp.
 6. kolo: sektor 17 – rovnaký princíp.
 7. kolo: double – rovnaký princíp.
 8. kolo: sektor 16 – rovnaký princíp.
 9. kolo: sektor 15 – rovnaký princíp.
 10. kolo: 41 – hráč musí dosiahnuť presnú hodnotu 41, alebo jej násobky (82, 123, 164). Ak sa mu to podarí, pripočíta si dosiahnutú hodnotu k základu, ak nie delí.
 11. kolo: sektor 14 – rovnaký princíp.
 12. kolo: sektor 13 – rovnaký princíp.
 13. kolo: Bull – hráč hádže na stred (zelený 25, červený 50) a ak netrafí, delí. Po odhádzaní 13. kola vyhráva hráč s vyšším nahratým základom.

 

 1. KRIKET (na 2 víťazné legy)

Každý sektor 20, 19, 18, 17, 16, 15 (triple sú za 3, double za 2 a single za 1 bod) a bull (červený za 2 a zelený za 1 bod). Ten, kto skôr vyplní, vyhráva. Poradie vyplňovania sektorov nie je určené.

 

 1. CHRÚSTOV POLDECÁK (na 2 víťazné legy)

Klasická 501DO, ale porazený platí víťazovi drink (alko, nealko podľa dohody). Samozrejme len ak obaja hráči súhlasia.

 

 1. 501DO NA TRI VÍŤAZNÉ LEGY

Klasická 501DO, ale na 3 víťazné legy.

 

 1. DOUBLOVÉ HODINY (na 2 víťazné legy)

Prvý leg hráči začínajú od D1, po trafení prechádzajú na D2 a tak postupne po D10. Vyhráva hráč ktorý skôr dosiahne D10, alebo bude k nemu po 20 kolách (60 šípiek) bližšie. Ak budú po 20 kolách obaja hráči na rovnakom doubli, vyhráva hráč, ktorý sa na ten double dostal skôr. V druhom legu platí to isté, len sa hádže od D11 do D20. V prípade stavu 1:1 sa v rozhodujúcom legu hádžu stredy (bull) do 15 bodov (červený 3 body, zelený 1 bod). Maximálne 20 kôl (60 šípiek). Ak budú po 20 kolách obaja hráči na rovnakom počte, vyhráva hráč, ktorý ho dosiahol skôr.

 

 1. MASTER IN – MASTER OUT (na 2 víťazné legy)

Hra 501, kde môže hráč otvoriť hru a takisto zavrieť doublom alebo triplom.

 

Vyhodnotenie sezóny a odmeny

A) Odmenení budú hráči na prvých troch miestach v tabuľke na konci sezóny.

B) Odmenení budú aj hráči podľa bonusov a hráči, ktorí budú mať odchodenú plnú účasť 20 kôl.

C) Odmeny v turnaji TOP 8 a Best of the Rest budú oznámené pred samotným turnajom.

D) Všetky odmeny sa budú odovzdávať v sobotu 02.02.2019.

 

Turnaj TOP 8

Po skončení NZŠL – jeseň 2018 sa bude hrať turnaj TOP 8, ktorého sa zúčastní 8 najvyššie umiestnených hráčov v NZŠL – jeseň 2018, ak splnia podmienku minimálne 10 účastí v NZŠL – jeseň 2018. Hrať sa bude 501 DO, hráči budú rozdelení do 2 skupín po 4 hráčoch.

Skupina A: 1., 4., 5., 8. miesto po základnej časti

Skupina B: 2., 3., 6., 7. miesto po základnej časti

O poradí v skupinách sa rozhoduje tak ako počas ligy.

Zo skupín postúpia prví dvaja hráči a nasledovať bude jednostranný 4 miestny KO pavúk: (1.zápas A1‐B2, 2.zápas A2‐B1)

V skupinách sa bude hrať best of 7 legs, semifinále a finále – first to 2 sets best of 5 legs. Vo vyraďovacej časti musí byť v rozhodujúcom sete rozdiel 2 legov (3:1, 4:2, 5:3 alebo 6:4). Za stavu 5:5 sa hádže jedna šípka na stred a hrá sa rozhodujúci leg.

Ak sa nedostaví hráč z prvých 8 pozícií, bude nahradená jeho pozícia náhradníkom v poradí.

Turnaj TOP 8 sa bude hrať v sobotu 02.02.2019 od 13:00 hod. V turnaji TOP 8 je odporúčaný dresscode (vrchný je povinný).

 

Turnaj nepostupujúcich „Best of the Rest“

Po skončení NZŠL – jeseň 2018 sa bude hrať „Turnaj nepostupujúcich“, ktorého sa môžu zúčastniť hráči mimo TOP 8 v NZŠL – jeseň 2018, ktorí majú aspoň 3 účasti na NZŠL – jeseň 2018.  Začiatok bude v sobotu 02.02.2019 o 12:00 hod. Prezentácia je od 10:30 do 11:45 hod. Systém hrania bude určený podľa počtu zúčastnených.

 

Disciplinárne ustanovenia

 1. Hráč, ktorý v skupine odmietne rozhodovať (počítať na tabuli) a nezabezpečí za seba náhradu, bude vylúčený z aktuálneho kola a jeho zápasy (aj tie, ktoré už odohral) budú kontumované.
 2. Hráč, ktorý v pavúku odmietne rozhodovať (počítať na tabuli) a nezabezpečí za seba náhradu, bude vylúčený z aktuálneho kola a do tabuľky sa mu zapíše 0 bodov (skóre a zápasy zo skupiny a odohrané zápasy v pavúku sa neanulujú).
 3. Vylúčeným hráčom sa anulujú aj bonusové body z aktuálneho kola.
 4. Počas konania súťaže je zakázané fajčiť v hracích priestoroch (miestnosť s terčami 1 až 7).
 5. Ak hráč ani po opakovanom vyzvaní nenastúpi bez ospravedlnenia do 3 minút od vyhlásenia zápasu (prvá výzva), bude pre hráča tento zápas kontumovaný. Hráč musí byť osobne informovaný o začiatku zápasu (prvá výzva).
 6. Dodržiavanie plynulosti hrania v skupine sleduje vedúci skupiny (najvyššie nasadený) a zodpovedá za správnosť zápisov v skupinových hárkoch.
 7. V rámci fair‐play hráči neoslovujú a nerušia hráčov ktorí hrajú zápas. Dohliada na to rozhodca zápasu.
 8. Nešportové správanie nahlasuje rozhodca alebo hráč vedúcemu skupiny.
 9. O postihoch za nešportové správanie na základe podnetu a nedodržanie disciplinárnych ustanovení rozhoduje vedenie NZŠL (Šulc, Hlavatý, Polák).
 10. Pri treťom porušení v sezóne bude hráč vylúčený z NZŠL jeseň 2018.
 11. Člen vedenia NZŠL môže pre urýchlenie dohratia turnaja určiť hrať zápasy aj na iných terčoch ako boli pôvodne pridelené.

Hráč svojim prihlásením sa a zápisom na aktuálne kolo potvrdzuje oboznámenie sa s aktuálnymi pravidlami a súhlasí s nimi, ako aj s prípadnými postihmi za ich porušenie.

Zmena pravidiel vyhradená.