21. septembra 2021

Pravidlá – Jar 2020

Novozámocká šípkarská liga
Jar 2020 (NZŠL – jar 2020)

NZŠL – jar 2020 bude prebiehať od 4.februára do 16.júna 2020. Bude mať 20 kôl. Po každom kole bude aktualizovaná tabuľka podľa odohratých zápasov a po odohratí 20. kola bude liga vyhodnotená. Hracím dňom je vždy utorok so začiatkom od 18:00 hod. podľa uvedeného dátumového rozpisu:

1. kolo: 04.02.2020
2. kolo: 11.02.2020
3. kolo: 18.02.2020
4. kolo: 25.02.2020
5. kolo: 03.03.2020 DI-DO kolo
6. kolo: 10.03.2020
7. kolo: 17.03.2020
8. kolo: 24.03.2020
9. kolo: 31.03.2020
10. kolo: 07.04.2020 DI-DO kolo
Veľkonočný turnaj 11.04.2020

11. kolo: 14.04.2020
12. kolo: 21.04.2020
13. kolo: 28.04.2020
14. kolo: 05.05.2020
15. kolo: 12.05.2020 DI-DO kolo
16. kolo: 19.05.2020
17. kolo: 26.05.2020
18. kolo: 02.06.2020
19. kolo: 09.06.2020
20. kolo: 16.06.2020
TOP 10 a Best of the Rest 20.06.2020

Od 17:30 do 17:50 prebieha registrácia na aktuálne kolo a úhrada štartovného. Medzi 17:50 a 18:00 prebehne žrebovanie do skupín. Začiatok zápasov je o 18:00. Ak hráč nemôže včas prísť na registráciu, nahlási svoju účasť telefonicky na tel. číslo 0917 841 649 alebo inému hráčovi prítomnému na registrácii. Dostaviť sa musí najneskôr do 18:30. Ak sa nedostaví do tohto času bez opodstatneného dôvodu, bude zo skupiny vyškrtnutý.

V sezóne Jar 2020 sa bude po odohratí skupín hrať súťaž “rýchle prachy” o finančné ceny

Štartovné

Štartovné na jednotlivé kolá v sezóne NZŠL – jar 2020:

a) Vstupné 4€ je povinné pre každého hráča od 18 rokov (ženy 1€).
b) Hráči s plnou účasťou na predošlej sezóne majú vstupné 3€ a hráči s plnou účasťou dve sezóny po sebe 2€.
c) Juniori (hráči do 18 rokov) a hráči s prvou účasťou na NZŠL majú vstupné zdarma.
d) Vyzbierané peniaze sa použijú na chod NZŠL a na vecné ceny pre umiestnených v „NZŠL – jar 2020“.

Systém rozdelenia do skupín

Podľa počtu účastníkov prebehne rozdelenie do skupín a v skupinách sa bude hrať nasledovným systémom:

1 – 7 hráčov: 1 skupina best of 3 legs (2 víťazné legy) – postupujú všetci
8 hráčov: 2 skupiny best of 5 legs (3 víťazné legy) – postupujú všetci
9 – 16 hráčov: 2 skupiny best of 3 legs (2 víťazné legy) – postupujú najlepší štyria z každej skupiny
17 – 19 hráčov: 4 skupiny best of 5 legs (3 víťazné legy) – postupujú najlepší dvaja z každej skupiny
20 – 28 hráčov: 4 skupiny best of 3 legs (2 víťazné legy) – postupujú najlepší štyria z každej skupiny
29 – 48 hráčov: 6 skupín best of 3 legs (2 víťazné legy) – postupujú najlepší dvaja z každej skupiny a štyria najlepší z tretích miest, tak že sa stretne A3,C3,E3 a B3,D3,F3 v 701DO (bonusy sa nerátajú) na jeden leg, pričom z oboch trojíc prví dvaja čo zatvoria, postupujú do pavúka
49 a viac hráčov: 8 skupín best of 3 legs (2 víťazné legy) – postupujú najlepší dvaja z každej skupiny

Pri žrebovaní do skupín budú nasadení prví dvaja, štyria, šiesti alebo ôsmi hráči podľa poradia v tabuľke NZŠL – jar 2020, ostatní budú žrebovaní do skupín náhodne. Do prvého kola (04.02.2020) sa nasadzuje podľa konečného poradia v NZŠL – jeseň 2019. Systém nasadzovania do skupín:

2 skupiny A-B nasadení 1-2
4 skupiny A-B-C-D nasadení 1-4-3-2
6 skupín A-B-C-D-E-F nasadení 1-2-3-4-5-6
8 skupín A-B-C-D-E-F-G-H nasadení 1-8-5-4-3-6-7-2

Skupiny a pavúk

V skupine sa hrá systémom „každý s každým“, podľa poradia uvedeného v skupinových hárkoch. Na dodržanie poradia dohliada nasadený hráč v skupine a v mimoriadnych prípadoch (napr. neskorší príchod hráča) určí iné poradie. Každý hráč hodí jednu šípku smerom na stred. Platí, kto je bližšie ku stredu, začína prvý leg. Zápas rozhoduje (píše) hráč, ktorý je uvedený na skupinových hárkoch a pri jeho neprítomnosti určí rozhodcu nasadený hráč alebo niekto z vedenia NZŠL. Ak sa hrá skupina na viac terčoch, tak rozhoduje jeden hráč zo skončeného zápasu alebo podľa dohody hráčov.

Pre postup zo skupiny a pre poradie v skupine bude rozhodovať:

 1. Počet vyhratých zápasov
 2. V prípade rovnosti bodov za vyhraté zápasy o poradí rozhoduje vyšší rozdiel legov zo všetkých zápasov
 3. V prípade rovnosti bodov aj rozdielu legov o poradí rozhoduje vzájomný zápas
 4. V prípade viacerých hráčov s rovnakými bodmi a s rovnakým rozdielom legov, ak nerozhodne vzájomný zápas, bude medzi dotknutými hráčmi odohraný 1 leg 701 DO s hodom na stred pred zahájením hry. Poradie sa určí podľa toho, v akom poradí hráči ukončili hru. (Prvý bude ten hráč, ktorý ako prvý zatvoril, druhý ten čo zatvoril ako druhý v poradí, …)

Hráčovi, ktorý v skupine neodohrá všetky svoje zápasy a odstúpi z turnaja, alebo je vylúčený (pre nešportové správanie a podobne), sa anulujú aj už odohraté zápasy v skupine. Štartovné pri takomto odchode hráča sa nevracia. Pokiaľ si hráč na turnaji vybojuje postup do play-off, bude napísaný do KO pavúka aj v prípade, že po odohratí všetkých svojich zápasov v skupine odíde a zápas v pavúku neodohrá. Nedopĺňa sa ďalší hráč zo skupiny!!! Bonusové body hodené hráčmi v už odohratých zápasoch proti odstupujúcemu alebo vylúčenému hráčovi sa neanulujú.

V pavúku sa hrá v osemfinále a vo štvrťfinále best of 5 legs, v semifinále a finále best of 7 legs. Zápasy prvého kola v pavúku rozhoduje (píše) hráč, ktorý sa umiestnil v skupine na prvom nepostupovom mieste (čiže ak postupujú dvaja zo skupiny, je to hráč ktorý sa umiestnil na treťom mieste, ak traja postupujú, je to štvrtý v skupine atď…) a potom porazený hráč zo skončeného zápasu. V prípade, že hráč nemôže z akýchkoľvek príčin rozhodovať (písať) zápas, zabezpečí za seba náhradného rozhodcu (zapisovateľa) a informuje o tom minimálne jedného člena z vedenia NZŠL.

Double kolo

V sezóne sa uskutočnia tri double kolá a to 5. kolo (03.03.2020), 10. kolo (07.04.2020) a 15. kolo (12.05.2020), v ktorých sa bude hrať 501 DI DO (vstup do hry a ukončenie hry doublom). Bonusové body získané v týchto troch kolách sa zapisujú do tabuľky dvojnásobne. Pravidlá a systém hry sa okrem dvojnásobného bodovania bonusov inak nemení.

Bodovanie

Bonusové body:
Každá hodená 180ka (3xT20), 171ka (3xT19): 2 body
Zatvorenie legu 100+: 2 body
Zatvorenie legu do 18. šípky (vrátane): 2 body
Zatvorenie legu do 15. šípky (vrátane): 4 body
Zatvorenie legu do 12. šípky (vrátane): 6 bodov
Zatvorenie legu 9. šípkou: 200 bodov
Zatvorenie legu BULLom: 1 bod
Vyhratý zápas v skupine: 2 body
Poznámka: Bonusové body sa udeľujú počas celého turnaja okrem 701DO

Bodovanie v turnaji:

Počet hráčov → 1 – 19 Počet hráčov → 20 – X
Poradie ↓ Poradie ↓
1. miesto 40 bodov 1. miesto 50 bodov
2. miesto 30 bodov 2. miesto 40 bodov
3. – 4. miesto 20 bodov 3. – 4. miesto 30 bodov
5. – 8. miesto 10 bodov 5. – 8. miesto 20 bodov
9. – 19. miesto 2 body 9. – 16. miesto 10 bodov
17. – X. miesto 2 body

Pri rovnosti bodov v celkovej tabuľke rozhoduje:

 1. väčší rozdiel skóre zo zápasov
 2. väčší rozdiel skóre z legov
 3. nižší počet účastí
 4. jeden leg 701 DO.

Vyhodnotenie sezóny a odmeny

a) Odmenení budú hráči na prvých troch miestach v tabuľke na konci sezóny.
b) Odmenení budú aj hráči podľa bonusov a hráči, ktorí budú mať odchodenú plnú účasť 20 kôl.
c) Odmeny v turnaji TOP10 a Best of the Rest budú poháre a finančné odmeny.
d) Všetky odmeny sa budú odovzdávať v sobotu 20.06.2020.

Turnaj TOP10

Po skončení NZŠL – jar 2020 sa bude hrať turnaj TOP10, ktorého sa zúčastní 10 najvyššie umiestnených hráčov v NZŠL – jar 2020, ak splnia podmienku minimálne 10 účastí v NZŠL – jar 2020. Hrať sa bude 501DI-DO alebo 501DO (podľa dohody kvalifikovaných hráčov).

Hráči budú rozdelení do 2 skupín po 5 hráčoch.
Prvé štyri miesta v skupine budú presne určené, piate miesto bude losované:

Skupina A: 1., 4., 5.,8., los 9‐10. miesto po základnej časti.
Skupina B: 2., 3., 6.,7., los 9‐10. miesto po základnej časti.
O poradí v skupinách sa rozhoduje tak ako počas ligy.

Zo skupín postúpia prví štyria hráči a nasledovať bude jednostranný 8 miestny KO pavúk: (1.zápas A1‐B4, 2.zápasA3‐B2, 3.zápas A2‐B3, 4.zápas A4‐B1)

V skupinách a vo štvrťfinále sa bude hrať best of 7 legs, semifinále a finále – first to 2 sets best of 5 legs. Vo vyraďovacej časti musí byť v rozhodujúcom sete rozdiel 2 legov (3:1, 4:2, 5:3 alebo 6:4). Za stavu 5:5 sa hádže jedna šípka na stred a hrá sa rozhodujúci leg.

Ak sa nedostaví hráč z prvých 10 pozícií, bude nahradená jeho pozícia náhradníkom v poradí.

Turnaj TOP10 sa bude hrať v sobotu 20.06.2020 na terčoch 1 a 2. V turnaji TOP10 je odporúčaný dresscode (vrchný je povinný).

 

Turnaj nepostupujúcich „Best of the Rest“

Po skončení NZŠL – jar 2020 sa bude hrať „Turnaj nepostupujúcich“, ktorého sa môžu zúčastniť hráči mimo TOP10 v NZŠL – jar 2020, ktorí majú aspoň 3 účasti na NZŠL – jar 2020. Hrať sa bude v sobotu 20.06.2020 na terčoch 4. až 8. Systém hrania bude určený podľa počtu zúčastnených.

Disciplinárne ustanovenia

 1. Hráč, ktorý v skupine odmietne rozhodovať (počítať na tabuli) a nezabezpečí za seba náhradu, bude vylúčený z aktuálneho kola a jeho zápasy (aj tie, ktoré už odohral) budú kontumované. To isté platí, aj keď hráč neodohrá v skupine všetky svoje zápasy a odstúpi z turnaja.
 2. Hráč, ktorý v pavúku odmietne rozhodovať (počítať na tabuli) a nezabezpečí za seba náhradu, bude vylúčený z aktuálneho kola a do tabuľky sa mu zapíše 0 bodov (skóre a zápasy zo skupiny a odohrané zápasy v pavúku sa neanulujú). To isté platí, aj keď hráč neodohrá v pavúku svoj zápas a odstúpi z turnaja.
 3. Vylúčeným a odstupujúcim hráčom sa anulujú bonusové body z aktuálneho kola.
 4. Počas konania súťaže je zakázané fajčiť v hracích priestoroch (miestnosť s terčmi 1 až 7).
 5. Ak hráč ani po opakovanom vyzvaní nenastúpi bez ospravedlnenia do 3 minút od vyhlásenia zápasu (prvá výzva), bude pre hráča tento zápas kontumovanýHráč musí byť osobne informovaný o začiatku zápasu (prvá výzva).
 6. Dodržiavanie plynulosti hrania v skupine sleduje vedúci skupiny (najvyššie nasadený) a zodpovedá za správnosť zápisov v skupinových hárkoch.
 7. V rámci fair‐play hráči neoslovujú a nerušia hráčov ktorí hrajú zápas. Dohliada na to rozhodca zápasu.
 8. Nešportové správanie nahlasuje rozhodca alebo hráč vedúcemu skupiny.
 9. O postihoch za nešportové správanie na základe podnetu a nedodržanie disciplinárnych ustanovení rozhoduje disciplinárna komisia (vedenie NZŠL – Šulc, Polák, Jung).
 10. Povinnosťou hráča je mať plnú obuv (tenisky, poltopánky) tričko, polokošeľu ( tielka nie)
 11. Člen vedenia NZŠL môže pre urýchlenie dohratia turnaja určiť hrať zápasy aj na iných terčoch ako boli pôvodne pridelené.

 

Zmena pravidiel vyhradená.