Pravidlá – Jar 2023

Novozámocká šípkarská liga
Jar 2023 (NZŠL – jar 2023)

NZŠL – jar 2023 bude prebiehať od 31.januára 2023 do 20.júna 2023 . Bude mať 21 kôl. Po každom kole bude aktualizovaná tabuľka podľa odohratých zápasov a po odohratí 21. kola sa 27.júna 2023 odohrá turnaj Top 10 a Best of the rest a vyhodnotí sa jarná časť ligy. Hracím dňom je vždy utorok so začiatkom od 18:00 hod. podľa uvedeného dátumového rozpisu . Pokračujeme aj juniorskou ligou NZJŠL U18 a spúšťame NZJŠL U13.Juniori budú hrať vo štvrtok o 15:00. Rozpis juniorských líg si nájdete nižšie pod článkom.

NZŠL jar 2023

1. kolo: 31.01.2023
2. kolo: 07.02.2023
3. kolo: 14.02.2023
4. kolo: 21.02.2023
5. kolo: 28.02.2023 DI-DO kolo
6. kolo: 07.03.2023
7. kolo: 14.03.2023
8. kolo: 21.03.2023
9. kolo: 28.03.2023
10. kolo: 04.04.2023 DI-DO kolo

11. kolo: 11.04.2023
12. kolo: 18.04.2023
13. kolo: 25.04.2023
14. kolo: 02.05.2023
15. kolo: 09.05.2023 DI-DO kolo
16. kolo: 16.05.2023
17. kolo: 23.05.2023
18. kolo: 30.05.2023
19. kolo: 06.06.2023
20. kolo: 13.06.2023 DI-DO kolo
21. kolo: 20.06.2023

NZJŠL U18

1.kolo 02.02.2023
2.kolo 16.02.2023
3.kolo 02.03.2023
4.kolo 16.03.2023
5.kolo 30.03.2023
6.kolo 13.04.2023
7.kolo 27.04.2023
8.kolo 11.05.2023
9.kolo 25.05.2023
10.kolo 08.06.2023		

NZJŠL U13

1.kolo 09.02.2023
2.kolo 23.02.2023
3.kolo 09.03.2023
4.kolo 23.03.2023
5.kolo 06.04.2023
6.kolo 20.04.2023
7.kolo 04.05.2023
8.kolo 18.05.2023
9.kolo 01.06.2023
10.kolo 15.06.2023		

Od 17:30 do 17:50 prebieha registrácia na aktuálne kolo a úhrada štartovného. Medzi 17:50 a 18:00 prebehne žrebovanie do skupín. Začiatok zápasov je o 18:00. Ak hráč nemôže včas prísť na registráciu, nahlási svoju účasť telefonicky na tel. číslo 0917 841 649 alebo inému hráčovi prítomnému na registrácii. Dostaviť sa musí najneskôr do 18:30. Ak sa nedostaví do tohto času bez opodstatneného dôvodu, bude zo skupiny vyškrtnutý.

V sezóne Jar 2023 sa bude po odohratí skupín hrať súťaž “rýchle prachy” o finančné ceny

Štartovné

Štartovné na jednotlivé kolá v sezóne NZŠL – jar 2023:

a) Vstupné 5€ je povinné pre každého hráča od 18 rokov (ženy 1€).
b) Hráči si môžu kúpiť permanentky. Na celú sezónu za 60€ alebo na 5.kôl za 20€.
c) Juniori (hráči do 18 rokov) a hráči s prvou účasťou na NZŠL majú vstupné zdarma.
d) Vyzbierané peniaze sa použijú na chod NZŠL a na vecné ceny pre umiestnených v „NZŠL – jar 2023“ a na finančné odmeny pre najlepších v hodnote:
1.miesto  300 eur
2.miesto  200 eur
3.miesto  100 eur

Systém rozdelenia do skupín

Podľa počtu účastníkov prebehne rozdelenie do skupín a v skupinách sa bude hrať nasledovným systémom:

1 – 7 hráčov: 1 skupina best of 3 legs (2 víťazné legy) – postupujú všetci
8 hráčov: 2 skupiny best of 5 legs (3 víťazné legy) – postupujú všetci
9 – 16 hráčov: 2 skupiny best of 3 legs (2 víťazné legy) – postupujú najlepší štyria z každej skupiny
17 – 19 hráčov: 4 skupiny best of 5 legs (3 víťazné legy) – postupujú najlepší dvaja z každej skupiny
20 – 28 hráčov: 4 skupiny best of 3 legs (2 víťazné legy) – postupujú najlepší štyria z každej skupiny
29 – 31 hráčov: 6 skupín best of 3 legs (2 víťazné legy) – postupujú najlepší dvaja z každej skupiny a štyria najlepší z tretích miest, tak že sa stretne A3,C3,E3 a B3,D3,F3 v 701DO (bonusy sa nerátajú) na jeden leg, pričom z oboch trojíc prví dvaja čo zatvoria, postupujú do pavúka
32 – 48 hráčov: 8 skupín best of 5 legs (3 víťazné legy) – postupujú najlepší dvaja z každej skupiny
49 a viac hráčov:  K.O. pavúk

Pri žrebovaní do skupín budú nasadení prví dvaja, štyria, šiesti alebo ôsmi hráči podľa poradia v tabuľke NZŠL – jar 2023, ostatní budú žrebovaní do skupín náhodne. Do prvého kola (31.01.2023) sa nasadzuje podľa konečného poradia v NZŠL – jeseň 2022. Systém nasadzovania do skupín:

2 skupiny A-B nasadení 1-2
4 skupiny A-B-C-D nasadení 1-4-3-2
6 skupín A-B-C-D-E-F nasadení 1-2-3-4-5-6
8 skupín A-B-C-D-E-F-G-H nasadení 1-8-5-4-3-6-7-2

Skupiny a pavúk

V skupine sa hrá systémom „každý s každým“, podľa poradia uvedeného v skupinových hárkoch. Na dodržanie poradia dohliada nasadený hráč v skupine a v mimoriadnych prípadoch (napr. neskorší príchod hráča) určí iné poradie. Každý hráč hodí jednu šípku smerom na stred. Platí, kto je bližšie ku stredu, začína prvý leg. Zápas rozhoduje (píše) hráč, ktorý je uvedený na skupinových hárkoch a pri jeho neprítomnosti určí rozhodcu nasadený hráč alebo niekto z vedenia NZŠL. Ak sa hrá skupina na viac terčoch, tak rozhoduje jeden hráč zo skončeného zápasu alebo podľa dohody hráčov.

Pre postup zo skupiny a pre poradie v skupine bude rozhodovať:

 1. Počet vyhratých zápasov
 2. V prípade rovnosti bodov za vyhraté zápasy o poradí rozhoduje vyšší rozdiel legov zo všetkých zápasov
 3. V prípade rovnosti bodov aj rozdielu legov o poradí rozhoduje vzájomný zápas
 4. V prípade viacerých hráčov s rovnakými bodmi a s rovnakým rozdielom legov, ak nerozhodne vzájomný zápas, bude medzi dotknutými hráčmi odohraný 9-šípkový rozstrel. Poradie sa určí podľa toho, v akom poradí hráči ukončili hru. (Prvý bude ten hráč, ktorý hodil najviac, druhý ten čo mal druhé najvyššie skóre, …)

Hráčovi, ktorý v skupine neodohrá všetky svoje zápasy a odstúpi z turnaja, alebo je vylúčený (pre nešportové správanie a podobne), sa anulujú aj už odohraté zápasy v skupine. Štartovné pri takomto odchode hráča sa nevracia. Pokiaľ si hráč na turnaji vybojuje postup do play-off, bude napísaný do KO pavúka aj v prípade, že po odohratí všetkých svojich zápasov v skupine odíde a zápas v pavúku neodohrá. Nedopĺňa sa ďalší hráč zo skupiny!!! Bonusové body hodené hráčmi v už odohratých zápasoch proti odstupujúcemu alebo vylúčenému hráčovi sa neanulujú.

V pavúku sa hrá v osemfinále a vo štvrťfinále best of 5 legs, v semifinále a finále best of 7 legs. Zápasy prvého kola v pavúku rozhoduje (píše) hráč, ktorý sa umiestnil v skupine na prvom nepostupovom mieste (čiže ak postupujú dvaja zo skupiny, je to hráč ktorý sa umiestnil na treťom mieste, ak traja postupujú, je to štvrtý v skupine atď…) a potom porazený hráč zo skončeného zápasu. V prípade, že hráč nemôže z akýchkoľvek príčin rozhodovať (písať) zápas, zabezpečí za seba náhradného rozhodcu (zapisovateľa) a informuje o tom minimálne jedného člena z vedenia NZŠL.

Double kolo

V sezóne sa uskutočnia štyri double kolá a to 5. kolo (28.2.2023), 10. kolo (4.4.2023) , 15. kolo (9.5.2023)a 20.kolo(13.6.2023), v ktorých sa bude hrať 501 DI DO (vstup do hry a ukončenie hry doublom). Bonusové body získané v týchto troch kolách sa zapisujú do tabuľky dvojnásobne. Pravidlá a systém hry sa okrem dvojnásobného bodovania bonusov inak nemení.

Bodovanie

Bonusové body:
Každá hodená 180ka (3xT20), 171ka (3xT19): 2 body
Zatvorenie legu 100+: 2 body
Zatvorenie legu do 18. šípky (vrátane): 2 body
Zatvorenie legu do 15. šípky (vrátane): 4 body
Zatvorenie legu do 12. šípky (vrátane): 6 bodov
Zatvorenie legu 9. šípkou: 200 bodov
Zatvorenie legu BULLom: 1 bod
Vyhratý zápas v skupine: 2 body
Poznámka: Bonusové body sa udeľujú počas celého turnaja okrem 701DO

Bodovanie v turnaji:

Počet hráčov → 1 – 19 Počet hráčov → 20 – X
Poradie ↓ Poradie ↓
1. miesto 40 bodov 1. miesto 50 bodov
2. miesto 30 bodov 2. miesto 40 bodov
3. – 4. miesto 20 bodov 3. – 4. miesto 30 bodov
5. – 8. miesto 10 bodov 5. – 8. miesto 20 bodov
9. – 19. miesto 2 body 9. – 16. miesto 10 bodov
17. – X. miesto 2 body

O poradí v tabuľke rozhoduje:
1.počet bodov
2.rozdiel skóre v zápasoch
3.rozdiel skóre v legoch
4.jeden 9 šípkový rozstrel

Vyhodnotenie sezóny a odmeny

a) Odmenení budú hráči na prvých troch miestach v tabuľke na konci sezóny finančnými odmenami v hodnote 300, 200, 100 eur a trofejami.
b) Odmenení trofejami budú aj hráči podľa bonusov
c) Všetky odmeny sa budú odovzdávať v utorok 27.júna 2023 na turnaji Top10 a Best of the rest

Disciplinárne ustanovenia

 1. Hráč, ktorý v skupine odmietne rozhodovať (počítať na tabuli) a nezabezpečí za seba náhradu, bude vylúčený z aktuálneho kola a jeho zápasy (aj tie, ktoré už odohral) budú kontumované. To isté platí, aj keď hráč neodohrá v skupine všetky svoje zápasy a odstúpi z turnaja.
 2. Hráč, ktorý v pavúku odmietne rozhodovať (počítať na tabuli) a nezabezpečí za seba náhradu, bude vylúčený z aktuálneho kola a do tabuľky sa mu zapíše 0 bodov (skóre a zápasy zo skupiny a odohrané zápasy v pavúku sa neanulujú). To isté platí, aj keď hráč neodohrá v pavúku svoj zápas a odstúpi z turnaja.
 3. Vylúčeným a odstupujúcim hráčom sa anulujú bonusové body z aktuálneho kola.
 4. Počas konania súťaže je zakázané fajčiť v hracích priestoroch.
 5. Ak hráč ani po opakovanom vyzvaní nenastúpi bez ospravedlnenia do 3 minút od vyhlásenia zápasu (prvá výzva), bude pre hráča tento zápas kontumovanýHráč musí byť osobne informovaný o začiatku zápasu (prvá výzva).
 6. Dodržiavanie plynulosti hrania v skupine sleduje vedúci skupiny (najvyššie nasadený) a zodpovedá za správnosť zápisov v skupinových hárkoch.
 7. V rámci fair‐play hráči neoslovujú a nerušia hráčov ktorí hrajú zápas. Dohliada na to rozhodca zápasu.
 8. Nešportové správanie nahlasuje rozhodca alebo hráč vedúcemu skupiny.
 9. O postihoch za nešportové správanie na základe podnetu a nedodržanie disciplinárnych ustanovení rozhoduje disciplinárna komisia (vedenie NZŠL – Šulc, Polák, Jung a Beránek).
 10. Povinnosťou hráča je mať plnú obuv (tenisky, poltopánky) tričko, polokošeľu ( tielka nie)
 11. Člen vedenia NZŠL môže pre urýchlenie dohratia turnaja určiť hrať zápasy aj na iných terčoch ako boli pôvodne pridelené.

 

Zmena pravidiel vyhradená.